فضا به مثابه پشتیبان - نگاهی به رویکردهای پدیدار شناسانه در هنر مدرن - فراهانی

کد شناسه :15878
فضا به مثابه پشتیبان - نگاهی به رویکردهای پدیدار شناسانه در هنر مدرن - فراهانی
موجود نیست

فضا به مثابه پشتیبان : نگاهی به رویکردهای پدیدارشناسانه در هنر مدرن تألیف : فوآد فراهانی - معماری - کتاب پرهام - 1 : اتوپیای کانستراکتیویسم 2 : هنر نور و فضا - فضا به مثابه پشتیبان : نگاهی به رویکردهای پدیدارشناسانه در هنر مدرن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر