نگاهي به هنر و تمدن ايران پس از اسلام - نوري نژاد

کد شناسه :15893
نگاهي به هنر و تمدن ايران پس از اسلام - نوري نژاد

نگاهي به هنر و تمدن ايران پس از اسلام تأليف : سميه نوري نژاد - هنر - كتاب پرهام - 1 : ايران در قرون اوليه اسلامي 2 : دوران ساماني 3 : دوران غزنوي 4 : دوران سلجوقي 5 : دوران مغول - ايلخاني 6 : دوران تيموري 7 : دوران صفوي - نگاهي به هنر و تمدن ايران پس از اسلام - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر