تدفين در ايران و منطقه لوانت از آغاز تا پايان دوره نوسنگي - حسين رضايي

کد شناسه :15898
تدفين در ايران و منطقه لوانت از آغاز تا پايان دوره نوسنگي - حسين رضايي

تدفين در ايران و منطقه لوانت از آغاز تا پايان دوره سنگي تأليف : محمد حسين رضايي ، محسن سنگ برگان - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : تدفين ، تفاسير باستان شناسانه و روش شناسي 2 : شيوه هاي تدفين در دوره پارينه سنگي مياني 3 : شيوه هاي تدفين در دوره پارينه سنگي جديد 4 : شيوه هاي تدفين در دوره فراپارينه سنگي 5 : بررسي تدفين هاي دوره فراپارينه سنگي پاياني يا ناتوفيان در منطقه لوانت 6 : فرضيه هاي مطرح شده در خصوص آغاز دوره نوسنگي 7 : جغرافياي زيستي و دوره نوسنگي در منطقه لوانت 8 : تدفين دوره نوسنگي در منطقه لوانت 9 : جغرافياي زيستي و دوره نوسنگي در فلات ايران 10 : شيوه هاي تدفين دوره نوسنگي در ايران - تدفين در ايران و منطقه لوانت ( از آغاز تا پايان دوره نوسنگي ) كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر