الزامات ارزیابی مهارهای چسبی کاشتنی در بتن - منیعی

کد شناسه :15923
الزامات ارزیابی مهارهای چسبی کاشتنی در بتن - منیعی

الزامات ارزیابی مهار چسبی کاشتنی در بتن تألیف: انجمن بتن آمریکا ترجمه : سالار منیعی ، پوریا رحمانی - عمران - کتاب پرهام - تأیید مهارهای چسبی کاشتنی در بتن : 1 : معرفی و محدوده کاربرد 2 : علائم و تعاریف 3 : الزامات عمومی 4 : الزامات مربوط به نمونه ها ، نصب مهار و انجام آزمایش 5 : الزامات تعیین مشخصات مهار 6 : آزمایش های مرجع 7 : آزمایش های قابلیت اعتماد 8 : آزمایش های شرایط بهره برداری 9 : آزمایش تکمیلی 10 : ارزیابی مهارها 11 : نحوه ارائه اطلاعات 12 : الزامات مربوط به مؤسسه مستقل آزمایش 13 : الزامات کنترل کیفیت - الزامات ارزیابی مهارهای چسبی کاشتنی در بتن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر