تحليل پاسخ زلزله در سطح با نرم افزار EERA - عليرضايي

کد شناسه :15924
تحليل پاسخ زلزله در سطح با نرم افزار EERA  - عليرضايي

تحليل پاسخ زلزله در سطح با استفاده از نرم افزار EERA تأليف : مهدي عليرضايي ، فريده بهرامي - عمران - كتاب پرهام - 1 : تحليل خطي معادل براي آناليز پاسخ زمين 2 : تحليل يك بعدي پاسخ زمين 3 : تشريح EERA تحليل پاسخ زلزله در سطح با استفاده از نرم افزار EERA كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر