الزامات ارزیابی مهارهای مکانیکی کاشتنی در بتن - منیعی

کد شناسه :15925
الزامات ارزیابی مهارهای مکانیکی کاشتنی در بتن - منیعی

الزامات ارزیابی مهارهای مکانیکی کاشتنی در بتن تألیف : انجمن بتن آمریکا ترجمه : سالار منیعی ، پوریا رحمانی - عمران - کتاب پرهام - 1 : ارزیابی مهارهای مکانیکی کاشتنی در بتن 2 : تفسیر عملکرد مهارهای مکانیکی کاشته شده در بتن -الزامات ارزیابی مهارهای مکانیکی کاشتنی در بتن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر