عكاسي و رندرينگ با وي ري - معماري ديجيتال 6 - جعفري

کد شناسه :15938
عكاسي و رندرينگ با وي ري - معماري ديجيتال 6 - جعفري

عكاسي و رندرينگ با وي ري تأليف : سيرو سانينو ترجمه : فرشاد جعفري - معماري - كتاب پرهام - بخش اول : اولين مرحله در وي ري بخش 2 : اصلاح تصوير با استفاده از منحني گاما بخش 3 : Irradiance Map and Global lllumination بخش 4 : دوربين DSLR در وي ري بخش 5 : تراز نور بخش 6 : شبيه سازي متريال بخش 7 : نور دهي بخش 8 : رندر در صحنه هاي خارجي بخش 9 : سيستم VRAY SUN بخش 10 : شبيه سازي گياهان و پارچه ...... - عكاسي و رندرينگ با وي ري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر