شناسایی خاک های مسئله دار و روش های بهسازی خاک - خسروی

کد شناسه :15952
شناسایی خاک های مسئله دار و روش های بهسازی خاک - خسروی

شناسایی خاک های مسئله دار و روش های بهسازی خاک : ویژه دانشجویان و مهندسین عمران و ژئوتکنیک تألیف : فریدون خسروی ، علی اصغر فیروزی ، علیرضا حسینی - عمران - کتاب پرهام - 1 : کلیات 2 : شناسایی خاک های مسئله دار 3 : روش های بهسازی خاک 4 : دیوارهای حائل - شناسایی خاک های مسئله دار و روش های بهسازی خاک : ویژه دانشجویان و مهندسین عمران و ژئوتکنیک - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر