مرجع كارشناسان رسمي دادگستري و قضائيه 1-مباحث حقوقي و موضوعات كارشناسي - فرشادفر

کد شناسه :15956
مرجع كارشناسان رسمي دادگستري و قضائيه 1-مباحث حقوقي و موضوعات كارشناسي - فرشادفر

كتاب مرجع كارشناسان رسمي دادگستري و قوه قضائيه 1 : مباحث حقوقي و موضوعات كارشناسي ، انتشارات نوآور ، تأليف محمدعلي فرشادفر، عمران ، كتاب پرهام ، فرهنگ اصطلاحات كاربردي حقوقي، درباره مراجع قضايي بيشتر بدانيم ، علايم اختصاري رشته حقوق ، شوراهاي حل اختلاف ، تأمين دليل ، مراحل اقامه دعاوي در دادگستري ، قرار كارشناسي و مسئوليت كارشناس چيست ؟ فصل ، مروري بر قواعد مهم حقوقي برگرفته از قواعد فقه ، نظرات مشورتي قوه قضائيه ، مختصر و مفيد از حسابرسي بدانيم ، حقوق ارتفاقي ، نكاتي در باب عقود ، آشنايي با شركت هاي تجاري ، نكات كاربردي و مهم حقوقي ، مثال هايي كاربردي از آراي دادگاه هاي مرتبط با موضوعات كارشناسي ، نكات كاربردي و مهم كارشناسي ، غلط ننويسيم ، داوري ، راهنما و اصول نظريه نويسي ، مرجع كارشناسان رسمي دادگستري و قوه قضائيه 1 : مباحث حقوقي و موضوعات كارشناسي ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر