مقدمه اي بر تصفيه فاضلاب - خضري

کد شناسه :15971
مقدمه اي بر تصفيه فاضلاب - خضري

مقدمه اي بر تصفيه فاضلاب تأليف :ميشائيل آر تمپلتون ، ديويد بوتلر - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : تخمين مقدار فاضلاب 3 :تصفيه اوليه 4 : ته نشيني 5 : تصفيه بيولوژيكي (زيستي ) 6 : حذف مواد مغذي 7 : گندزدايي 8 : تصفيه لجن 9 : مديريت فاضلاب در كشورهاي در حال توسعه 10 : نگراني هاي نوظهور در مورد تصفيه فاضلاب - مقدمه اي بر تصفيه فاضلاب - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر