شهرهاي جهان سوم - آزاده اميري

کد شناسه :15993
شهرهاي جهان سوم - آزاده اميري

شهرهاي جهان سوم تأليف : ديويد دراكاكيس ، اسميت ترجمه : آزاده اميري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : ابعاد رشد شهري در جهان سوم 2 : دورنماي تاريخي 3 : رشد جمعيت شهري 4 : مسائل زيست محيطي شهري 5 : اشتغال و درآمد در شهري 6 : نيازهاي اساسي و حقوق بشر 7 : برنامه ريزي و مديريت - شهرهاي جهان سوم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر