برندينگ مكان به واسطه مراحل تصويرسازي - دادگر

کد شناسه :15998
برندينگ مكان به واسطه مراحل تصويرسازي - دادگر

برندينگ مكان به واسطه تصويرسازي : متعادل سازي تصوير و مفهوم تأليف : استيسي ام ، زاواتاروا - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كاربرد فلسفه در برندينگ مكان 2 : طرح ريزي چارچوب 3 : جمع بندي و ادغام - چارچوب 4 : مثالهاي عملي 5 : پيامدهاي چارچوب 6 : راهنمايي براي مديران - برندينگ مكان به واسطه مراحل تصويرسازي : متعادل سازي تصوير و مفهوم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر