شهرهاي شادي فزا - كشف فرصت هاي بازي در عرصه هاي عمومي - حسينيون

کد شناسه :16000
شهرهاي شادي فزا - كشف فرصت هاي بازي در عرصه هاي عمومي - حسينيون

شهرهاي شادي فزا : كشف فرصت هاي بازي در عرصه هاي عمومي تأليف : كوئينتين استيونز ترجمه : سولماز حسينيون - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : وضعيت شهري و زندگي روزمره 2 : بازي و عرصه شهري 3 : ابعاد اجتماعي فضاهاي شهري 4 : راه ها 5 : تقاطع ها 6 : مرزها 7 : آستانه ها 8 : اسباب و اثاثيه شهري - شهرهاي شادي فزا : كشف فرصت هاي بازي در عرصه هاي عمومي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر