گادامر برای معماران - دانشگاه پارس - صافیان -

کد شناسه :16015
گادامر برای معماران - دانشگاه پارس - صافیان -

گادامر برای معماران تألیف : پل کیدر ترجمه : محمدجواد صافیان ، فلورا بیابانی - معماری - کتاب پرهام- 1 : مقدمه 2 : بازی هنر و هنر معماری 3 : فهم تاریخی و گذشته معماری 4 : اصالت بشر در عصر علم 5 : عقل عملی در تشریک مساعی خلاق 6 : معماری به مثابه روش وجود - گادامر برای معماران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر