معماری مافوق طبیعی نگاشت فناورانه طبیعت در معماری - آصفی

کد شناسه :16018
معماری مافوق طبیعی نگاشت فناورانه طبیعت در معماری - آصفی

معماری مافوق طبیعی : نگاشت فناورانه طبیعت در معماری تألیف : بلین برونل ، مارک سوکهمر ترجمه : مازیار آصفی ، ساناز سعادتی فر - معماری - کتاب پرهام - 1 : ژئوسفر (زمین کره ) 2 : اتمسفر (هواکره ) بخش 3 : هیدروسفر (آب کره ) بخش 4 : زیست کره میکروبی 5 : زیست کره گیاهی 6 : زیست کره حیوانی 7 : نوسفر (کره مبتنی بر تفکر انسان ) معماری مافوق طبیعی : نگاشت فناورانه طبیعت در معماری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر