مدل انسجام بخشی شبکه فضاهای شهری با رویکرد شهرسازی نوین - بهزادفر

کد شناسه :16049
مدل انسجام بخشی شبکه فضاهای شهری با رویکرد شهرسازی نوین - بهزادفر

مدل انسجام بخشی شبکه فضاهای شهری با رویکرد شهرسازی نوین تألیف : مصطفی بهزادفر ، پریسا روشنی ، کیومرث حبیبی ، زهرا سادات سعیده زرآبادی - شهرسازی - کتاب پرهام - فصل اول : کلیات فصل دوم : معرفی رویکردهای نظری انسجام بخشی فضاهای شهری فصل سوم : تبیین الگوی مفهومی انسجام فضاهای شهری فصل چهارم : الگوی مفهومی انسجام فضاهای شهری در تعامل با رویکرد شهرسازی نوین - مدل انسجام بخشی شبکه فضاهای شهری با رویکرد شهرسازی نوین - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر