رفتار شهروندی و معماری مبلمان شهری - نوروز پور

کد شناسه :16053
رفتار شهروندی و معماری مبلمان شهری - نوروز پور

رفتار شهروندی و معماری مبلمان شهری تألیف : رضا کشاورز نوروز پور ، مرجان بهاری نژاد - معماری - کتاب پرهام - 1 : فضا و فضای شهری 2 : رفتار و رفتار شهروندی 3 : مبلمان و تجهیزات شهری 4 : مبلمان شهری و تأثیر بر رفتار شهروندی - رفتار شهروندی و معماری مبلمان شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر