طراحی معماری بیمارستان صحرایی در شرایط بحران

کد شناسه :16076
طراحی معماری بیمارستان صحرایی در شرایط بحران

طراحی معماری بیمارستان صحرایی در شرایط بحران تألیف : غلامرضا میرزایی گودرزی ، سید جواد هاشمی فشارکی - معماری - کتاب پرهام - 1 : شناخت و معرفی بیمارستان صحرایی 2 : معماری بیمارستان صحرایی 3 : دفاع غیرعامل در طراحی معماری بیمارستان صحرایی 4 : طراحی معماری دو نمونه بیمارستان صحرایی - طراحی معماری بیمارستان صحرایی در شرایط بحران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر