دستورالعمل بازرسی تونل بزرگراه و حمل و نقل ریلی - کریمی

کد شناسه :16084
دستورالعمل بازرسی تونل بزرگراه و حمل و نقل ریلی - کریمی

دستورالعمل بازرسی تونل بزرگراه و حمل و نقل ریلی تألیف : محسن کریمی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : ساخت تونل و سیستم ها 3 : مبانی بازرسی تونل 4 : روش های بازرسی مباحث عمومی 5 : مستند سازی بازرسی - دستورالعمل بارزسی تونل بزرگراه و حمل و نقل ریلی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر