بررسی آسیب شناسی و علل پدیده و چگونگی ترمیم ترک در صنعت ساختمان - سعیدی

کد شناسه :16085
بررسی آسیب شناسی و علل پدیده و چگونگی ترمیم ترک در صنعت ساختمان - سعیدی

بررسی آسیب شناسی و علل پدیده و چگونگی ترمیم ترک در صنعت ساختمان تألیف : علی اکبر سعیدی ، علی مسعود انواری - عمران - کتاب پرهام - 1 : اصول و مفاهیم اولیه 2 : ترک در نازک کاری 3 : ترک در سفت کاری 4 : کنترل ترک ها 5 : ترک در مصالح ساختمانی - بررسی آسیب شناسی و علل پدیده و چگونگی ترمیم ترک در صنعت ساختمان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر