آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی - انیران

کد شناسه :16089
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی - انیران

آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی تألیف : میر موسی انیران ، المیرا ابراهیمی - باستان شناسی و مرمت - کتاب پرهام - 1 : شناخت آسیب 2 : ترک بر اثر تغییرات در پی 3 : ترک بر روی دیوارها 4 : ترک بر روی ستون ها 5 : ترک در پوشش های تخت 6 : ترک در پوشش های منحنی 7 : ترک در گنبدها 8 : ترک بر اثر زلزله 9 : ترک ناشی از مصالح 10 : ترک بر روی مقرنس 11 : ترک بر روی کاربندی - آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر