تولد یک شهر - 30 مقاله درباره شهر و فضای شهری - فراهانی

کد شناسه :16095
تولد یک شهر - 30 مقاله درباره شهر و فضای شهری - فراهانی

تولد یک شهر تألیف : فریدون فراهانی - معماری - کتاب پرهام - 1 : فضا و فضای شهری 2 : خیابان چهار باغ 3 : میدان نقش جهان 4 : نابسامانی بصری و کارکردی در ورودی شهرها 5 : فرسودگی در سیمای شهر 6 : بامهای شهر 7 : زاینده رود 8 : درخت و گیاه 9 : مبلمان ، المان ها و تندیس های شهری 9 : المان های شهری 10 : توسعه شهری - تولد یک شهر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر