چگونه حق امضا طراحی خود را گرفتم - انسانیت

کد شناسه :16117
چگونه حق امضا طراحی خود را گرفتم - انسانیت

چگونه حق امضا طراحی خود را گرفتم تألیف : سید مجتبی انسانیت ، زهرا رجبی ، فاطمه سلیمانی - نظام مهندسی - کتاب پرهام - 1 : تصرف ها 2 : تعاریف 3 : سایت پلان 4 : پارکینگ و زیرزمین 5 : پله و آسانسور 6 : همکف 7 : ضوابط مسکونی 8 : نورگیری 9 : مقطع 10 : نما 11 : بام 12 : سرمایش و گرمایش 13 : سازه 14 : تست های تألیفی 15 : سوالات متداول 16 : حل آزمون 17 : آزمون های تألیفی 18 : پیوست ها - چگونه حق امضا طراحی خود را گرفتم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر