مکانیک خاک ویلیام لمب

کد شناسه :1630
مکانیک خاک ویلیام لمب

کتاب مکانیک خاک تألیف ویلیام لمب ، رابرت ویتمن ترجمه محمدحسن بازیار ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، عمران ، کتاب پرهام ، توصیف یک مجموعه از ذرات ، تنش در یک توده خاک ، جریان یک بعدی سیال ، جریان دو بعدی سیال ، نفوذپذیری خاک و طراحی فیلتر ، نظریه تحکیم ، مقاومت برشی خاکهای غیرچسبنده ، مقاومت برشی زهکشی شده ، اصول و روشهای تعیین پایداری شیب ها ، سازه های نگهبان خاک و شیب ها ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر