اصول نظری و عملی مکانیک خاک چ6

کد شناسه :1632
اصول نظری و عملی مکانیک خاک چ6

کتاب اصول نظری و عملی مکانیک خاک تألیف : رضا ابن جلال ، محمود شفاعی بجستان ، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز ، عمران ، کتاب پرهام ، منشا و چگونگی تشکیل خاک ، مشخصات فیزیکی خاک ، رده بندی خاک ، تراکم خاک ، حرکت آب در خاک و مسائل تراوش ، تنش مؤثر ، مقاومت برشی خاکها ، گسترش تنش در خاک ، فشارهای جانبی خاک ، دیوارهای حائل ، پایداری سطوح شیبدار ، نشست خاک ها ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر