باستان شناسی ایران - برنامه ریزی و مدیریت گردشگری

کد شناسه :16202
باستان شناسی ایران - برنامه ریزی و مدیریت گردشگری

باستان شناسی ایران : برنامه ریزی و مدیریت گردشگری تألیف : کریم حاجی زاده ، پرویز پورکریمی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : ماهیت باستان شناسی و تاریخچه آن 2 : گاه نگاری تاریخ ایران بر اساس شواهد باستان شناسی و منابع مکتوب 3 : کارکردهای باستان شناسی در جوامع امروزی 4 : ارتباط باستان شناسی و گردشگری 5 : مدیریت میراث باستان شناختی با رویکرد توسعه پایدار گردشگری 6 : نقش سایت موزه های باستان شناسی در توسعه صنعت گردشگری - باستان شناسی ایران : برنامه ریزی و مدیریت گردشگری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر