اصالت و يكپارچگي در حفاظت منظر فرهنگي - فدائي نژاد

کد شناسه :16203
اصالت و يكپارچگي در حفاظت منظر فرهنگي - فدائي نژاد

اصالت و يكپارچگي در حفاظت منظر فرهنگي تأليف : سميه فدائي نژاد ، پرستو عشرتي ، پيروز حناچي - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : مفهوم حفاظت از ديدگاه اسناد و كنوانسيون هاي بين المللي 2 : سير تحول و رويكردهاي حوزه حفاظت 3 : منظر فرهنگي 4 : بازشناسي مفاهيم اصالت و يكپارچگي با تأكيد بر منظر فرهنگي - اصالت و يكپارچگي در حفاظت منظر فرهنگي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر