اصالت و یکپارچگی در حفاظت منظر فرهنگی - فدائی نژاد

کد شناسه :16203
اصالت و یکپارچگی در حفاظت منظر فرهنگی - فدائی نژاد

اصالت و یکپارچگی در حفاظت منظر فرهنگی تألیف : سمیه فدائی نژاد ، پرستو عشرتی ، پیروز حناچی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : مفهوم حفاظت از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های بین المللی 2 : سیر تحول و رویکردهای حوزه حفاظت 3 : منظر فرهنگی 4 : بازشناسی مفاهیم اصالت و یکپارچگی با تأکید بر منظر فرهنگی - اصالت و یکپارچگی در حفاظت منظر فرهنگی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر