تکنیک های ارتعاش محور در پایش سلامت سازه - عالم باقری

کد شناسه :16212
تکنیک های ارتعاش محور در پایش سلامت سازه - عالم باقری
موجود نیست

مجموعه كتاب هاي ارزيابي وضعيت و پايش سلامت سازه ها : تكنيك هاي ارتعاش - محور در پايش سلامت سازه تأليف و ترجمه : محمد عالم باقري ، محمد سيدكاظمي ،مسعود جوادپور - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : مفاهيم پايه اي ارتعاش در پايش سلامت سازه 3 : توصيف رياضياتي سيستم هاي سازه اي آسيب ديده4 : ارتباط بين داده هاي تحليلي و آزمايشگاهي (تجربي 5 : مكان يابي و مقدارسنجي آسيب 6 : حل سيستم معادله 7 : رويكرد شبكه عصبي براي پايش سلامت سازه 9 : روش هاي حوزه زماني تشخيص آسيب براي سيستم هاي خطي 10 : شناسايي آسيب در سيستم هاي غيرخطي 11 : كاربردها - مجموعه كتاب هاي ارزيابي وضعيت و پايش سلامت سازه ها : تكنيك هاي ارتعاش محور در پايش سلامت سازه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر