راهنمای آجرکاری -صدری نیستانک

کد شناسه :16219
راهنمای آجرکاری -صدری نیستانک

راهنمای آجرکاری تألیف : جی سی هوج ترجمه : نورالدین صدری نیستانک - معماری - کتاب پرهام - 1 : مصالح 2 : ابزارها 3 : پیوند آجرکاری 4 : جزئیات آجرکاری 5 : پی ریزی 6 : روش های کار 7 : نعل درگاه 8 : دیوارهای دوجداره و نماسازی آجری 9 : عایق کاری رطوبتی 10 : بخاری دیواری 11 : آجرکاری در فضای آزاد 12 : آجرهای با شکل خاص 13 : بندکشی 14 : محاسبات و برآورد - راهنمای آجرکاری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر