سازمان ها ، هویت و تصویر : درآمدی بر نشان سازی شرکتی

کد شناسه :164
سازمان ها ، هویت و تصویر : درآمدی بر نشان سازی شرکتی

سازمان ها ، هویت و تصویر درآمدی بر نشان سازی شرکتی تألیف : مری جو هچ ، مایکن شولتز ترجمه : امیرحسین خالقی - متفرقه - کتاب پرهام - بخش اول : مبانی 1 : نشان سازی شرکتی چیست 2 : ارزش نشان ها 3 : تو کیستی 4 : آسیب شناسی نشان شرکتی شما بخش دوم : مدیریت نشان های شرکتی 5 : مدیریت نشان های شرکتی در دوره رشد سازمان ها 6 : اثر کارکنان و فرهنگ آنان 7 : از نگاه ذینفعان بخش سوم : جمع بندی : 8 : همسویی چشم انداز ، فرهنگ و تصویرها 9 : پیش به سوی نشان سازی بنگاهی ، عقب نماندن از موج سوم - سازمان ها ، هویت و تصویر درآمدی بر نشان سازی شرکتی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر