مقدمه ای بر حقوق شهروندی مبانی و ابعاد - رمضان مقدم واجاری

کد شناسه :16272
مقدمه ای بر حقوق شهروندی مبانی و ابعاد - رمضان مقدم واجاری

مقدمه ای بر حقوق شهروندی : مبانی و ابعاد تألیف : یاسمن رمضان مقدم واجاری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی 2 : تاریخچه شهروندی در ایران و جهان 3 : مفهوم حقوق شهروندی در اسلام 4 : حقوق شهروندی از دیدگاه امامن خمینی (ره) فصل 5 : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تکالیف و حقوق شهروندی 6 : حقوق شهروندی در پلیس و حوزه قضایی 7 : ویژگی های سند قانونی مطلوب و ابهامات مربوط به حوزه حقوق شهروندی 8 : احقاق حقوق شهروندی در ایران - مقدمه ای بر حقوق شهروندی : مبانی و ابعاد - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر