تئوری ، روش طراحی و بهینه سازی سیستم های حمل ونقل هوشمند ریلی - جعفریان مقدم

کد شناسه :16278
تئوری ، روش طراحی و بهینه سازی سیستم های حمل ونقل هوشمند ریلی - جعفریان مقدم

تئوری ، روش طراحی و بهینه سازی سیستم های حمل و نقل هوشمند ریلی تألیف : وانگ جو ، جیالی مین ترجمه : احمدرضا جعفریان مقدم - عمران - کتاب پرهام - 1 : طرح کلی سیستم حمل و نقل هوشمند ریلی 2 : پژوهش در زمینه چهارچوب سیستم ریلی 3 : تئوری طراحی بهینه سازی ساختار ریلی 4 : بهینه سازی طراحی سیستم هوشمند ایمنی و فوریت های امداد و نجات 5 : نرم افزار و سکوی فناوری جهانی ریلی 6 : توسعه RITS جهانی - تئوری ، روش طراحی و بهینه سازی سیستم های حمل و نقل هوشمند ریلی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر