شكوفايي شهري - ملكي

کد شناسه :16285
شكوفايي شهري - ملكي
موجود نیست

شكوفايي شهري تأليف : سعيد ملكي ، مسعود مدانلو جويباري -شهرسازي - كتاب پرهام -بخش اول : شكوفايي و تحليل روند شهري : 1: مفهوم سازي شكوفايي شهري 2 : شهر و روندهاي منطقه اي بخش دوم : شكوفايي شهري : 1 : سودمندي و شكوفايي شهرها 2 : زيرساخت شهري : اساس شكوفايي 3 : كيفيت زندگي و شكوفايي شهري 4 : تساوي حقوق و شكوفايي شهرها 5 : پايداري محيطي و شكوفايي شهرها بخش سوم : سياست ها براي شهرهاي شكوفا : 1 : از مزيت تطبيقي به شكوفايي شهري 2 : نوآوري براي پشتيباني گذار و تحول به شهر قرن بيست و يكم - شكوفايي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر