میدان های شهری ایران - فضاهای تعاملی - صارمی

کد شناسه :16302
میدان های شهری ایران - فضاهای تعاملی - صارمی

میدان های شهری ایران : فضای تعاملی تألیف : حمیدرضا صارمی ، روجا بوداغی - معماری - کتاب پرهام - 1 : شهر 2 : فضای شهری 3 : میدان های شهری 4 : تحلیل میدان های شهری ایران - میدان های شهری ایران : فضاهای تعاملی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر