طراحی خانه سالمندان با رویکرد امید به زندگی - جهانگیریان

کد شناسه :16306
طراحی خانه سالمندان با رویکرد امید به زندگی - جهانگیریان

طراحی خانه سالمندان با رویکرد امید به زندگی تألیف : بابک جهانگیریان - معماری - کتاب پرهام - 1 : مقدمات 2 : مبانی نظری 3 : حساب کردن روی کمک همسایگان در وقت مشکلات و سختی 4 : بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی 5 : بررسی استاندارد ها و ضوابط طراحی خانه سالمندان با رویکرد امید به زندگی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر