تهران پژوهی 25 ، امامزاده سید اسماعیل

کد شناسه :16337
تهران پژوهی 25 ، امامزاده سید اسماعیل

امامزاده سید اسماعیل تألیف : اسکندر مختاری طالقانی - معماری شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مجموعه ای تاریخی در زیستگاهی کهن 2 : موقعیت شهری امروز 3 : موقعیت تاریخی و تحولات در بافت شهری پیرامون 4 : عناصر و اجزای معماری 5 : بازخوانی کتیبه های موجود در بنا 6 : تاریخ شکل گیری و تغییر و تحولات صورت گرفته در مجموعه 7 : روایت تاریخ تهران در مروری بر نام بانیان و هنرمندان تهرانی 8 : متولیان و موقوفات 9 : بررسی نام و نسب امامزاده سید اسماعیل 10 : مرور تغییرات امامزاده سید اسماعیل از گذشته تا کنون - امامزاده سید اسماعیل - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر