تهران پژوهی 21 ، معماری تکیه دولت

کد شناسه :16341
تهران پژوهی 21 ، معماری تکیه دولت

معمای تکیه دولت تألیف : اسکندر مختاری طالقانی - کتاب پرهام - معماری شهرسازی - 1 : انتخاب مکان تکیه دولت 2 : سال ساخت تکیه دولت 3 : سازندگان تکیه دولت 4 : ویژگی های معماری 5 : وسعت ساختمان و نحوه ارتباط فضاهای داخلی 6 : دسترسی ها و ارتباط با بافت شهری همجوار 7 : ورودی های تکیه دولت 8: محوطه میانی 9 : انتظام فضایی تکیه دولت 10 : تزیینات و آرایه ها 11 : پوشش تکیه دوت 12 : دوره های ساختمانی 13 : تکیه دولت در آخرین روزهای حیات 14 : پیگردی های سازمان میراث فرهنگی برای دستیابی به بقایای معماری تکیه دولت 15 : سرانجام تکیه دولت - معماری تکیه دولت - کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر