مسائل مهندسي زلزله و ديناميك سازه ها - دانشنامه زلزله 3

کد شناسه :16406
مسائل مهندسي زلزله و ديناميك سازه ها - دانشنامه زلزله 3

مسائل مهندسي زلزله تأليف : محمدرضا تابش پور ، سيدفريد قهاري - عمران - كتاب پرهام - 1 : ارتعاش سيستم بك درجه آزادي 2 : ارتعاش غير خطي سيستم هاي يك درجه آزادي و طيف پاسخ 3 : بررسي نگاشت هاي زلزله 4 : طيف پاسخ 5 : پاسخ سيستم هاي چند درجه آزادي 6 : بارگذاري لرزه اي ، آئين نامه 2800 مبحث ششم 7 : مسائل ديوار پركننده آجري 8 : كنترل سازه ها 9 : تحليل خطر لرزه اي - مسائل مهندسي زلزله - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر