روایت پست مدرنیسم

کد شناسه :16416
روایت پست مدرنیسم

روایت پست مدرنیسم : پنج دهه طعنه آمیز و نمادین و انتقادی در معماری تألیف : چارلز جنکر ترجمه : محسن وطن دوست - معماری - کتاب پرهام - 1 : طوفان کامل پست مدرنیسم 2 : جستجوی تفاوت ها ، یافتن تشابه ها 3 : به سوی مدرنیسم انتقادی 4 : پیچیدگی و تزئینات طبیعی به سوی یک مدرنیسم انتقادی 5 : ظهور نمادهای کیهانی - روایت پست مدرنیسم : پنج دهه طعنه آمیز و نمادین و انتقادی در معماری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر