روش نوين طراحي مكانيستيك - تجربي - روسازي راه - راهنماي نرم افزار MEPDG

کد شناسه :16442
روش نوين طراحي مكانيستيك - تجربي - روسازي راه - راهنماي نرم افزار MEPDG

روش نوين طراحي مكانيستيك - تجربي روسازي راه : راهنماي نرم افزار MEPDG تأليف : محمودرضا كي منش ، مهرداد ميرشكاريان - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : اسناد و استانداردهاي مرجع 3 : اهميت و استفاده از روش مكانيستيك - تجربي 4 : اصطلاحات و تعريف واژه ها 5 : روش هاي پيش بيني شاخص عملكرد 6 : سطوح ورودي سلسله مراتبي - تصميم گيري در مورد سطح ورودي 7 : اطلاعات كلي پروژه 8 : انتخاب معيارها و سطح قابليت اطمينان طراحي 9 : تعيين شرايط و ضرايب در محل سايت 10 : ارزيابي روسازي براي طرح مقاوم سازي 11 : تعيين ويژگي هاي مصالح روسازي جديد 12 : استراتژي هاي طراحي روسازي 13 : استراتژي هاي طرح مقاوم سازي 14 : تفسير و تجزيه و تحليل طرح آزمايشي - روش نوين طراحي مكانيستيك - تجربي روسازي راه : راهنماي نرم افزار MEPDG كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر