پی سازی در زمین های تورم پذیر - میرمحمدحسینی

کد شناسه :16468
پی سازی در زمین های تورم پذیر - میرمحمدحسینی

پی سازی در زمین های تورم پذیر تألیف : جان دی نلسون ترجمه : سید مجدالدین میرمحمد حسینی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : ماهیت خاک های تورم پذیر 3 : تحقیقات محلی 4 : مکش خاک 5 : وضعیت تنش و روابط رفتاری 6 : آزمایش ادومتر 7 : حرکت آب در خاک های تورم پذیر 8 : محاسبه تورم پیش بینی شده 9 : ملاحظات کلی برای طراحی کف و پی 10 : اصلاح و کنترل رطوبت خاک 11 : روش های طراحی پی های کم عمق 12 : روش های طراحی پی های عمیق 13 : کف ها و روسازی های سطحی 14 : رانش خاک بر دیوارهای حایل - پی سازی در زمین های تورم پذیر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر