مبانی ترمودینامیک ، مکانیک سیالات و انتقال حرارت - ویژه آزمون نظام

کد شناسه :16472
مبانی ترمودینامیک ، مکانیک سیالات و انتقال حرارت - ویژه آزمون نظام

مبانی ترمودینامیک ، مکانیک سیالات و انتقال حرارت ابوذر ملکیان ، سیدمهدی عطیفه کمال آباد انتشارات نوآور آزمون نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی نظارت و طراحی کتاب پرهام ، مکانیک سیالات ، مفاهیم بنیادی ، استاتیک سیالات ، معادله های اصلی برای حجم کنترل ، جریان تراکم ناپذیر غیرویسکوز ،تحلیل ابعادی و تشابه ، جریان داخلی تراکم ناپذیر ویسکوز ، جریان خارجی تراکم ناپذیر ویسکوز ماشین های سیالی ، ترمودینامیک ، تعاریف و مبانی ترمودینامیک ، کار و گرما ، قانون اول ترمودینامیک ، قانون دوم ترمودینامیک ، آنتروپی ، انتقال حرارت ، رسانش ، جابجایی ، تشعشع ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر