جمعیت شناسی در باستان شناسی

کد شناسه :16479
جمعیت شناسی در باستان شناسی

جمعیت شناسی در باستان شناسی تألیف : اندرو تی چمبرلین ترجمه : سحر بختیاری ، سپیده بختیاری ، مهران نوروزی آبادچی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : مفاهیم جمعیت شناسی ، نظریه ها و روش ها 3 : جمعیت شناسی تاریخی و قوم نگارانه 4 : جمعیت شناسی دوران باستان 5 : جمعیت شناسی ژنتیکی و تکاملی انسان های قدیم 6 : جمعیت شناسی و بیماری 7 : برآیند - جمعیت شناسی در باستان شناسی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر