اصول و مبانی معماری و شهرسازی

کد شناسه :1670
اصول و مبانی معماری و شهرسازی

اصول و مبانی شهرسازی و معماری تألیف : سعید شفیعی - معماری و شهرسازی - کتاب پرهام - فصل اول : اصول و مبانی شهرسازی : 1 : تعاریف 2 : انواع شکل بافت فیزیکی شهر 3 : اجزا عناصر تشکیل دهنده شکل بافت فیزیکی شهر 4 : شهرهای نخستین 5 : شهرنشینی ، دژها ، شهرها و ایوان مداین در شاهنامه 6 : رشد شهرنشینی 7 : طرح جامع سرزمین 8 : دلایل توسعه شهرها 9 : تاریخچه طرح جامع سرزمین 10 : برنامه ریزی 11 : برنامه ریزی شهری 12 : قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 ( اصلاحات بعدی ) 13 : تأثیرات فروش تراکم به علل موفقیت یا عدم موفقیت شهرداریها در اجرا و تحقیق طرحها در شهرداری منتخب 14 : مدیریت 15 : اصول برنامه ریزی شهری فصل دوم : اصول و مبانی معماری : 1 : تعاریف 2 : عناصر اصلی در معماری 3 : فرم و فضا 4 : اصول نظام دهنده در معماری 5 : اصول معماری ایرانی 6 : سبکهای معماری ایرانی 7 : تاریخچه تحولات معماری از دوران پیش از تاریخ تاکنون 8 : هنر و معماری دوره پهلوی -اصول و مبانی شهرسازی و معماری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر