بررسي كيفيت زندگي شهري - نظريه ، روش ها و پژوش هاي تجربي

کد شناسه :16527
بررسي كيفيت زندگي شهري - نظريه ، روش ها و پژوش هاي تجربي

بررسي كيفيت زندگي شهري ، نظريه ، روشها و پژوهش هاي تجربي رابرت مارانز، رابرت استيمسون ،غلامرضا غفاري ، ميلاد رستمي ، سامان يوسفوند انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات ، شهرسازي ، زندگي شهري ، كيفيت زندگي ، اندازه گيري ، كتاب پرهام ، مروري كلي بر كيفيت زندگي شهري ،رويكردهاي مطالعه كيفيت زندگي و كيفيت زندگي شهري ، سنجش عيني كيفيت زندگي با استفاده از تحليل داده هاي ثانويه ، مطالعات تجربي سنجش عيني كيفيت زندگي شهري ، مطالعات تجربي ارزيابي ذهني كيفيت زندگي شهري 4 : نوآوري هاي مدل بندي داده هاي كيفيت زندگي شهري ، مسير آينده ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر