بررسی کیفیت زندگی شهری - نظریه ، روش ها و پژوش های تجربی

کد شناسه :16527
بررسی کیفیت زندگی شهری - نظریه ، روش ها و پژوش های تجربی

بررسی کیفیت زندگی شهری ، نظریه ، روشها و پژوهش های تجربی رابرت مارانز، رابرت استیمسون ،غلامرضا غفاری ، میلاد رستمی ، سامان یوسفوند انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات ، شهرسازی ، زندگی شهری ، کیفیت زندگی ، اندازه گیری ، کتاب پرهام ، مروری کلی بر کیفیت زندگی شهری ،رویکردهای مطالعه کیفیت زندگی و کیفیت زندگی شهری ، سنجش عینی کیفیت زندگی با استفاده از تحلیل داده های ثانویه ، مطالعات تجربی سنجش عینی کیفیت زندگی شهری ، مطالعات تجربی ارزیابی ذهنی کیفیت زندگی شهری 4 : نوآوری های مدل بندی داده های کیفیت زندگی شهری ، مسیر آینده ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر