تكنيك هاي حفاري و ساخت و ساز فضاهاي زيرزميني در مناطق شهري

کد شناسه :16544
تكنيك هاي حفاري و ساخت و ساز فضاهاي زيرزميني در مناطق شهري

تكنيك هاي حفاري و ساخت و ساز فضاهاي زيرزميني در مناطق شهري تأليف : محسن هدايتي فر - عمران - كتاب پرهام - 1 : ويژگي ها و انواع متدهاي مختلف ساخت و ساز فضاهاي زيرزميني در محيطهاي شهري 2 : روش كند و پوش و پوش و كند 3 : روش تونل سازي اتريشي 4 : روش استفاده از ريب با تير قوسي بتن مسلح روش روسي 5 : تكنولوژي نوين طاق سلولي ، در ساخت و ساز ايستگاه هاي مترو با دهانه بزرگ در محيطهاي شهري 6 : روش هاي پيش تحكيم و حفاري چندمرحله اي در تونل هاي شهري 7 : روش هاي ساخت و ساز ميكرو تونل هاي شهري 8 : به كارگيري دستگاه tmb در حفاري تمام مقطع تونل در محيط هاي شهري 9 : سيستم حفاري افقي جهت دار بدون ترانشه 10 : روش هاي پش تحكيم و حفاري تمام مقطع در تونل هاي شهري 11 : تكنيك نوين پاركينگ اتوماتيك در محيط شهري 12 : روش ساخت و ساز تونل ايستگاه هاي مترو در محيط شهري 13 : روش تونل سازي در محيط شهري در فضاي زير آب 14 : تكنيك نوين در ساخت و ساز تونل چندطبقه در محيط شهري 15 : حفاري پايلوت تونل براي شناسايي و طراحي تونل در محيط شهري - تكنيك هاي حفاري و ساخت و ساز فضاهاي زيرزمين در مناطق شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر