تکنیک های حفاری و ساخت و ساز فضاهای زیرزمینی در مناطق شهری

کد شناسه :16544
تکنیک های حفاری و ساخت و ساز فضاهای زیرزمینی در مناطق شهری

تکنیک های حفاری و ساخت و ساز فضاهای زیرزمینی در مناطق شهری تألیف : محسن هدایتی فر - عمران - کتاب پرهام - 1 : ویژگی ها و انواع متدهای مختلف ساخت و ساز فضاهای زیرزمینی در محیطهای شهری 2 : روش کند و پوش و پوش و کند 3 : روش تونل سازی اتریشی 4 : روش استفاده از ریب با تیر قوسی بتن مسلح روش روسی 5 : تکنولوژی نوین طاق سلولی ، در ساخت و ساز ایستگاه های مترو با دهانه بزرگ در محیطهای شهری 6 : روش های پیش تحکیم و حفاری چندمرحله ای در تونل های شهری 7 : روش های ساخت و ساز میکرو تونل های شهری 8 : به کارگیری دستگاه tmb در حفاری تمام مقطع تونل در محیط های شهری 9 : سیستم حفاری افقی جهت دار بدون ترانشه 10 : روش های پش تحکیم و حفاری تمام مقطع در تونل های شهری 11 : تکنیک نوین پارکینگ اتوماتیک در محیط شهری 12 : روش ساخت و ساز تونل ایستگاه های مترو در محیط شهری 13 : روش تونل سازی در محیط شهری در فضای زیر آب 14 : تکنیک نوین در ساخت و ساز تونل چندطبقه در محیط شهری 15 : حفاری پایلوت تونل برای شناسایی و طراحی تونل در محیط شهری - تکنیک های حفاری و ساخت و ساز فضاهای زیرزمین در مناطق شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر