مقدمه ای بر تحلیل شبکه و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

کد شناسه :16563
مقدمه ای بر تحلیل شبکه و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

مقدمه ای بر تحلیل شبکه اجتماعی و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری و منطقه ای همراه با آموزش نرم افزار گفی تألیف : داریوش مرادی چادگانی ، مسعود قاسمی ، نیلوفر راست قلم - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : چارچوب های نظری تحلیل شبکه اجتماعی 2 : معرفی فنون و روش های تحلیل در فرایند تحلیل شبکه های اجتماعی 3 : آموزش نرم افزار گفی 4 : نمونه استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای - مقدمه ای بر تحلیل شبکه و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری و منطقه ای - همراه با آموزش نرم افزار گفی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر